Paviljoen de Leyen zit aan het meer de Leijen tussen Rottevalle en Eastermar. Het gebied ligt aan het begin van het nationaal landschap De Noardelijke Fryske Walden en is een ecologische hoofdstructuur binnen Noord Nederland, het beheer ligt sinds 1996 bij Staatsbosbeheer. Het meer is bekend onder een aantal spellingen De Leyen, De Leien of De Leijen.

Paviljoen de Leyen

Reviews over Paviljoen de Leyen

0 reviews